kontakt:
biuro@ez-cam.pl
tel. +48 694 010 262

OPTYMALNY CAM dla firm

Rodzina programów CAD/CAM EZ-CAM, to zintegrowany system tworzenia geometrii oraz obróbki w przystępnej cenie. Aplikacje te, zostały stworzone na bazie ponad dwudziestoletniego doświadczenia w programowaniu G-code oraz CNC know-how. Przydatne narzędzia konstrukcji geometrii są łatwe w nauce i obsłudze, a wiele opcji importu/eksportu plików takich jak DXF i IGES sprawia, że ez-cam jest kompatybilny z istniejącymi systemami CAD.

Programy

Sprawdź

Kursy CAD/CAM

© RPM Solutions Sp. z o.o., ul. Wimmera 67c, 32-003 Niepołomice
NIP: 6832086765, Regon: 36209388600000, KRS: 0000567898

Program CAD CAM do frezarek i tokarek

biuro@ez-cam.pl
tel. +48 694 010 262

Poznaj ez-cam

EZ-CAM był jednym z pierwszych systemów CAM opartych na komputerach  PC,  pojawił się na rynku 30 lat temu. Do dziś oferuje innowacyjne, niedrogie i wydajne rozwiązania produkcyjne. Od prostego frezowania i toczenia dwuosiowego, do płynnej obróbki 3 i 4 osiowej. Głównym założeniem EZ-CAM jest prostota obsługi i wysoka jakość dostarczanych rozwiązań. Obecnie w sprzedaży dostępna jest wersja „v2017”, w której wprowadzono wiele ulepszeń względem poprzednich wersji. System EZ-CAM, jest stale udoskonalany. Każdego roku w ręce użytkowników oddawana jest kolejna, bardziej zaawansowana wersja produktu w niezmiennie atrakcyjnej cenie. W poniższym artykule znajdują się informacje o nowych funkcjach EZ-CAM, wprowadzanych w ostatnich latach. Wszystkie z nich można przetestować, pobierając wersję demo programu EZ-CAM. Pakiet demo zawiera pliki instalacyjne, instrukcje obsługi, samouczek z ćwiczeniami oraz przykładowe pliki i programy dzięki którym można w pełni zapoznać się z możliwościami programu EZ-CAM.

 

 

MILL / MILL-Pro / TURN » Miniatura ikony z podglądem obrazu

Wersja EZ-CAM v2017 automatycznie instaluje nowy plik dll, który pozwala systemowi operacyjnemu Windows na wyświetlanie podglądu obrazów używając programowego eksploratora plików. Dodatkowo obraz podglądu jest przechowywany wewnątrz EZ-CAM. Dla EZ-MILL jest to rozszerzenie (*.3DP) natomiast dla EZ-TURN to (*.TRN). W porównaniu do wcześniejszych wersji EZ-CAM, w których obrazy podglądu przechowywane są jako oddzielne pliki, nowa metoda gwarantuje dostępność podglądu nawet wtedy, gdy pliki zostaną skopiowane do systemów operacyjnych innych niż Windows.

 

MILL / MILL-Pro / TURN » Zmienione podpowiedzi dla przycisków poleceń

Dla jeszcze lepszej poprawy użyteczności, podpowiedzi dla przycisków sterujących obejmują obecnie filmy, grafiki oraz obszerne opisy. Taka pomoc może być wartościowa szczególnie dla nowych lub nieregularnie korzystających z oprogramowania użytkowników. Jednocześnie wyświetlanie podpowiedzi generuje bardzo krótki czas opóźnienia, dzięki czemu przepływ pracy dla doświadczonych użytkowników nie zostanie naruszony.

 

 

MILL-Pro » 3D Wizard – Nowa możliwość obróbki zgrubnej “Stock Milling”

Nowa opcja „Stock Milling”, którą można znaleźć w oknie „3D Wizard” daje teraz użytkownikom dwie opcje, jak poradzić sobie z dowolnie wybraną powierzchnią kontrolną. Jeżeli opcja jest odznaczona, to powierzchnia kontrolna określa obszar, którego ścieżka narzędzia powinna unikać. Jeżeli opcja jest zaznaczona, to powierzchnia kontrolna stanowi materiał wyjściowy, który ma zostać usunięty.

 

 

MILL-Pro » 3D Wizard – Metoda Refinishing łączy teraz 2 typy ścieżki narzędzia: typ „Constant-Z” oraz typ równej odległości „Equidistant”

Operacje obróbki wykańczającej automatycznie łączą 2 typy ścieżki narzędzia. Korzystając z opcji „Surface Angle”,użytkownik definiuje granicę kątową, która jest obrabiana przy użyciu metody równych odległości. Przykładowo, poprzez ustawienie kąta powierzchni do 0-50°, wszystkie obszary do 50° są obrabiane przy pomocy równych odległości, podczas gdy reszta, aż do 90° jest obrabiana za pomocą metody stałego Z. Należy jednak pamiętać, że niższa wartość kąta jest zawsze ignorowana i traktowana jako 0°.

 

 

MILL-Pro » 3D Wizard – Wsparcie dla frezów stożkowych

Metody wykończeniowe „Constant-Z” oraz „Equidistant” wspierają teraz stosowanie narzędzi stożkowych, które są określane przez ustawienie kąta narzędzia.

 

 

MILL-Pro »3D Wizard – Nowa opcja obróbki zgrubnej „Outside-in”

Jeśli opcja „Outside-in” jest zaznaczona, każda operacja zgrubna kreatora 3D, próbuje wykryć otwarte krawędzie umiejscowione wzdłuż wybranych powierzchni. Jeżeli takie zostaną znalezione to ścieżka narzędzia na każdym przejściu w osi Z rozpoczyna się w określonej odległości („Step-Over”) od otwartej krawędzi.

 

 

MILL-Pro » 3D Wizard – Nowa opcja wykończeniowa „Additional Side Allowance”

Nowa opcja Additional Side Allowance, jest teraz dostępna w kreatorze obróbki 3D Wizard dla strategii zgrubnych oraz wykańczających (Constant Z i Eqidistant). Umożliwia ona użytkownikowi zdefiniowanie oddzielnych wartości naddatków XY niezależnie od wartości głównej wprowadzonej w parametrze „Finish Allowance”.

 

 

MILL-Pro » 3D Wizard – Poprawiona opcja wykończenia „Outside-in”

Zadanie wykończenia płaskich obszarów modelu 3D zostało zoptymalizowane. Gdy używana jest opcja „Equidistant” w połączeniu z „Outside-In” oraz „Surface Angle”, w której kąt ustawiony jest na 0° ( tylko obszary płaskie) to ścieżka narzędzia zaczyna się przy każdej otwartej krawędzi, która jest wykrywana.

 

 

MILL-Pro » 3D Wizard – Szablony

Za pomocą nowego przycisku „Save Defaults” w oknie kreatora 3D, wszystkie bieżące ustawienia można zapisać jako szablony, do wykorzystania w przyszłości. Podczas tworzenia nowego kreatora, użytkownikowi pokazuje się okno z wyborem ID ustawień, które oferuje wszystkie dostępne w danej chwili szablony.

 

 

MILL-Pro » 3D Wizard – “Constant-Z” Obróbka wykończająca z opcją „Maximum Z-Step”

W przypadku korzystania z opcji „Variable Step” dla operacji wykończających używających metody „Constant-Z”, przejście w osi Z jest wyliczane przez system oparty na określonej wysokości “Scallop Height” do powstałej powierzchni. Czasami, zwłaszcza wzdłuż całkowicie pionowych powierzchni, powoduje to, że głębokość kroku na osi Z jest większa niż możliwości używanego narzędzia. W celu uniknięcia takiej sytuacji użytkownik może ustawić maksymalną wartość kroku „Z”.

 

 

MILL / MILL-Pro / TURN » Poprawiony import danych

Podczas importowania danych w formacie EPS (Encapsulated PostScript), zaokrąglone profile często przekształcały się do bardzo małych linii, co powodowało zwiększenie rozmiaru pliku i sprawiało, że obróbka stawała się trudniejsza. Dodatkowo miało to również negatywny wpływ na jakość obrazów. W celu usprawnienia, dane EPS, importowane za pomocą polecenia „File Open” są automatycznie optymalizowane za pomocą łuków i linii stycznych wszędzie tam gdzie jest to możliwe. Poniższa grafika przedstawia mniejszą liczbę krzywych w importowanym i zoptymalizowanym pliku EPS.

 

 

MILL / MILL-Pro / TURN / EDM » Poprawiony import danych CAD

Podczas importowania danych CAD (STEP, Parasolid, SolidWorks, itd.) uruchomiony zostaje proces 3 kroków. Po pierwsze, wszystkie dane powierzchni przekształcane są do odpowiednich jednostek EZCAM. Po drugie, granice geometrii są tworzone dla wszystkich powierzchni. Ponadto system sprawdza jakość granicy sąsiednich powierzchni w celu uniknięcia możliwości stworzenia podwójnej geometrii. W trzecim i ostatnim etapie, system próbuje wykryć łuki lub linie, które reprezentują okręgi i konwertuje je do parametrów okręgu. Teraz każdy z tych etapów wykorzystuje jedną trzecią całkowitego czasu importu. W celu zwiększenia wydajności, dwa ostatnie etapy (tworzenie geometrii i wykrywanie okręgów) można wyłączyć. Oba etapy mogą być wykonane w późniejszym terminie przy użyciu nowego polecenia „Surface Edge Geometry” znajdującego się w menu „Geometry”. Dodatkową korzyścią jest zmniejszenie ilości danych, które muszą być utrzymywane w pamięci po imporcie. To znacznie zwiększa ogólną zdolność manewrowania i umożliwia między innymi ułatwienie wyodrębnienia części do obróbki z pliku CAD.

 

 

MILL / MILL-Pro / TURN » Nowa opcja “Select Entities First”

Wszystkie polecenia z menu „Edit” (min. Translate, Move, Rotate,Mirror, Scale) wymagają specjalnej sekwencji, która musi być przestrzegana. W zależności od polecenia, należy wybrać punkty lub wstawić takie wartości jak odległości przemieszczenia czy współczynniki skali. Gdy to nastąpi, należy zaznaczyć elementy które zostaną edytowane. Nowy przełącznik “Select Entities First” odwraca ten proces. Można najpierw wybrać pozycje które wymagają zmian, a następnie obsługiwać pozostałe dane zgodnie z wymaganiami. Dla wielu użytkowników ta metoda może być łatwiejsza, a tym samym można zwiększyć swoją produktywność.

MILL / MILL-Pro / TURN » Aktualizacja importu z programu SolidWorks (tylko 64-bitowy)

Zaktualizowane zostały biblioteki, aby umożliwić import plików SolidWorks 2016 SLDPRT. Jednak ta funkcja jest dostępna tylko dla 64-bitowych wersji EZCAM.

MILL / MILL-Pro / TURN »Aktualizacja polecenia „Chain Curve”

Ze względu na różne podpowiedzi, w nowej wersji zmodyfikowane zostało polecenie „Chain”. Teraz liczba elementów, które mogą być złączone jest nieograniczona oraz został udoskonalony efekt wizualny procesu. Podczas gdy łączonych jest wiele profili, system informuje użytkownika o wcześniej powiązanych już blokach. Ponadto wyświetlany jest pasek postępu na dole ekranu, co oznacza, że proces jest nadal w toku.

 

 

MILL / MILL-Pro / TURN » Otwieranie modułów posprocesów

Okno „Post Process” otrzymało nowy przycisk do bezpośredniego załadowania wybranego postprocesora do odpowiedniego edytora – MBuild dla wersji MILL i TBuild dla wersji TURN.

 

 

UWAGA!Należy zachować szczególną ostrożność podczas modyfikacji postprocesora. Należy zawsze sprawdzać wygenerowany kod NC w celu uniknięcia potencjalnego uszkodzenia maszyny. Ewentualnie prosimy skontaktować się z obsługą EZCAM po pomoc lub poradę.

TURN »Tworzenie profilu przez opcję „Curve”

Opcja “Stock & Optimization Setup – Create Uncut Solids” pozwala na porównanie modelu weryfikacyjnego z oryginalnym modelem CAD. Zwykle jest to realizowane przez pojedynczą powierzchnię STL o nazwie „targetsrf”. W nowej wersji TURN V2017 jest możliwość określenia części docelowej w postaci krzywej 2D o nazwie „targetCrv”. Krzywa ta przedstawia przekrój profilu, który jest automatycznie konwertowany do części docelowej modelu poprzez obrót o 360° wokół osi Z.

 

 

TURN » Aktualizacja opcji narzędziowych, pobieranie parametrów z bazy danych

Okno „Advanced Tool Option” stosowane we wszystkich cyklach narzędziowych zostało zaktualizowane aby umożliwić obsługę ustawień domyślnych dla posuwu i prędkości skrawania. Informacje pobierane są z aktualnej bazy danych narzędzi.

 

 

TURN » Aktualizacja biblioteki narzędziowej

Standardowa biblioteka narzędziowa, która jest dostarczana ze wszystkimi modułami EZ-Turn została rozszerzona o wiele nowych narzędzi oraz uchwytów na narzędzia.

 

05 grudnia 2016